Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com

31-10-2013

Pierwsza oficjalna wizyta Konsula Honorowego Austrii u Prezydenta Krakowa

06_Autor Wieslaw Majka

31 października pierwszą oficjalną wizytę złożył u Prezydenta Jacka Majchrowskiego Konsula Konsul Honorowy Austrii w Krakowie.

Swoją misję Konsul Honorowy Andrzej Tombiński 1. października 2013 r. po zakończeniu działalności Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie. W ciągu minionego miesiąca nowy Konsul spotkał się (21 X) m.in. z przedstawicielami pięciu działających w Krakowie austriackich instytucji: Biura Miasta Wiednia Compress, Instytutu Austriackiego, Austriackiej Izby Gospodarczej, Szkoły Prawa Austriac-kiego UJ oraz Biblioteki Austriackiej UJ. Współpraca pomiędzy tymi instytucjami i Konsulatem umoż-liwi kontynuację inicjatyw, które koordynował w naszym mieście działający przez 23 lata Konsulat Generalny. Nowemu Konsulowi zależy zwłaszcza na obecności sztuki austriackiej na kulturalnej mapie Krakowa.