Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com

13-12-2014

Austriacki historyk Arnold Suppan laureatem nagrody im. Felczaka i Wereszyckiego

4

12 grudnia Austriakowi Arnoldowi Suppanowi została wręczona  w Krakowie główna nagroda historyczna im. Felczaka i Wereszyckiego, przyznawana za najlepsze książki o dziejach Europy Środkowo-Wschodniej. Historyk otrzymał wyróżnienie za trzytomową pracę „Hitler-Benesz-Tito. Konflikt, wojna i zbrodnie na tle narodowym w Europie Środkowej i Południowschodniej”.

Nagrodę wręczono już po raz czternasty. Jej patronami są dwaj nieżyjący już, wybitni polscy historycy: Wacław Felczak i Henryk Wereszycki. Co roku honorowani są na przemian polscy i zagraniczni historycy, dla podkreślenia wkładu w badania nad dziejami narodów Europy Środkowo-Wschodniej XIX i XX wieku oraz relacje z Polską.
W swoim dziele Arnold Suppan nakreślił obraz konfliktów narodowościowych w monarchii habsburskiej od końca XIX wieku do pierwszych lat po II wojnie światowej, ze szczególnym uwzględnieniem  okresu 1938-48 i relacji pomiędzy Niemcami i Austriakami . Jest w nim również mowa o Polsce m.in. w kontekście sporu terytorialnego między II RP a Czechosłowacją o Zaolzie.

Prof. Henryk Wereszycki  to jeden z patronów nagrody, był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej.
Prof. Wacław Felczak zajmował się badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Obaj wybitni historycy, cenieni także za granicą, związani byli z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Więcej…