DN2017

 

Honorowy Konsul Generalny Austrii w Krakowie zaprasza do udziału w kolejnej edycji Dni Austrii. W tegorocznym programie znalazły się min.  przedstawienia teatralne, koncerty, konferencje, wykłady, prezentacje książek.

 

Szczegółowy program Dni Austrii 2017  :

19 X, godz. 15:00  Otwarcie międzynarodowej konferencji „Autobiografie w literaturze i sztuce” (Collegium Maius)

19 X, godz. 18:00 Wernisaż wystawy austriackiego artysty Rainera Prohaski (MOCAK, ul. Lipowa 4)

20 X, godz. 11:25-11:50 Konferencja „Autobiografie w literaturze i sztuce” Wykład prof.W. Hackla „Mein Leben. Adalbert Stifters autobiografischer Text als poetische Selbststilisierung“ (Collegium Maius)

22 X, godz. 9:00-9:25 Konferencja „Autobiografie w literaturze i sztuce”: Wykład dr Martina A. Hainza „Wär nicht das Auge sonnenhaft... Oder: Als mein Horizont mit dem Goethes verschmolz... Oder: Philologie als Autobiographie” (Collegium Maius)

23 X, godz. 15:30 Conrad Festival:„Szaleństwo i metoda. Rozmowa o powieści Christine Lavant „Zapiski z domu wariatów” (Łukasiewicz, Lipszyc, Bojarska); (Pałac Czeczotki, ul. Św. Anny 2)

24-29 X (wernisaż 26 X, godz. 19:00) Międzynarodowy Festiwal sztuki cyfrowej Patchlab: Tracing Information Society – A Timeline | Technopolitics (Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12)

27 X, godz. 19:30 Koncert z okazji Święta Narodowego Austrii (Mozart, Haydn); (Filharmonia Krakowska, ul. Zwierzyniecka, impreza biletowana)

Zobacz pełny program

Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com

10-07-2017

Szlak kolonizacji józefińskiej pod patronatem Honorowego Konsula Generalnego Austrii

mapa

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne powstaje Szlak kolonizacji józefińskiej upamiętniający osadnictwo Niemców galicyjskich na tym obszarze. Szlak rozpocznie się w Ustrzykach Dolnych i wiódł będzie przez cztery miejscowości powstałe w wyniku kolonizacji: Bandrów Kolonia, Siegenthal na gruntach Berehów Dolnych, Steinfels na gruntach Stebnika i Obersdorf na gruntach Krościenka. W każdej miejscowości umieszczone zostaną tablice ze zdjęciami i napisami w 3 językach upamiętniające historię osadnictwa.

Historia kolonizacji józefińskiej sięga XVIII wieku, kiedy cesarz Józef II na mocy wydanych w 1781 roku listów cesarskich skierowanych do mieszkańców ziem niemieckich zachęcał do osiedlania się na tych terenach Galicji, obiecując w zamian bezpłatny budulec, zwolnienia od podatku i pomoc finansową. Łącznie w ramach tej tzw. kolonizacji józefińskiej powstało ok. 120 osad czysto niemieckich i ok. 50 mieszanych. Społeczność niemiecka przetrwała, nie tracąc swej tożsamości, do czasu II wojny światowej. W 1939 roku część tutejszych Niemców wyjechała z Bieszczadów na mocy umowy o wymianie ludności między III Rzeszą a Sowietami, pozostali ewakuowali się w 1944 roku.

Połączenie osad w ramach jednego szlaku pozwoli na odrodzenie zatartej nieco w pamięci obecnych mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne historii regionu i przyczyni się do jej rozpowszechnienia, ponadto będzie namacalnym świadectwem polsko-austriackiej współpracy, obejmującej swym zasięgiem również szczebel lokalny.
Pomysłodawcami utworzenia Szlaku Kolonizacji Józefińskiej jest Burmistrz Miasta i Gminy Ustrzyk Dolnych, Pan Bartosz Romowicz oraz Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach-Dolnych, Pan Jacek Łeszega. Uroczyste otwarcie Szlaku oraz Działu Muzealnego Kolonizacji Józefińskiej odbędzie się 28 lipca 2017 roku podczas Karpackiego Jarmarku Turystycznego, który będzie organizowany w dniach 24 – 30 lipca 2017 roku. Patronat nad tym wydarzeniem objął Honorowy Konsul Generalny Austrii w Krakowie.