Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com

10-07-2017

Szlak kolonizacji józefińskiej pod patronatem Honorowego Konsula Generalnego Austrii

mapa

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne powstaje Szlak kolonizacji józefińskiej upamiętniający osadnictwo Niemców galicyjskich na tym obszarze. Szlak rozpocznie się w Ustrzykach Dolnych i wiódł będzie przez cztery miejscowości powstałe w wyniku kolonizacji: Bandrów Kolonia, Siegenthal na gruntach Berehów Dolnych, Steinfels na gruntach Stebnika i Obersdorf na gruntach Krościenka. W każdej miejscowości umieszczone zostaną tablice ze zdjęciami i napisami w 3 językach upamiętniające historię osadnictwa.

Historia kolonizacji józefińskiej sięga XVIII wieku, kiedy cesarz Józef II na mocy wydanych w 1781 roku listów cesarskich skierowanych do mieszkańców ziem niemieckich zachęcał do osiedlania się na tych terenach Galicji, obiecując w zamian bezpłatny budulec, zwolnienia od podatku i pomoc finansową. Łącznie w ramach tej tzw. kolonizacji józefińskiej powstało ok. 120 osad czysto niemieckich i ok. 50 mieszanych. Społeczność niemiecka przetrwała, nie tracąc swej tożsamości, do czasu II wojny światowej. W 1939 roku część tutejszych Niemców wyjechała z Bieszczadów na mocy umowy o wymianie ludności między III Rzeszą a Sowietami, pozostali ewakuowali się w 1944 roku.

Połączenie osad w ramach jednego szlaku pozwoli na odrodzenie zatartej nieco w pamięci obecnych mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne historii regionu i przyczyni się do jej rozpowszechnienia, ponadto będzie namacalnym świadectwem polsko-austriackiej współpracy, obejmującej swym zasięgiem również szczebel lokalny.
Pomysłodawcami utworzenia Szlaku Kolonizacji Józefińskiej jest Burmistrz Miasta i Gminy Ustrzyk Dolnych, Pan Bartosz Romowicz oraz Dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach-Dolnych, Pan Jacek Łeszega. Uroczyste otwarcie Szlaku oraz Działu Muzealnego Kolonizacji Józefińskiej odbędzie się 28 lipca 2017 roku podczas Karpackiego Jarmarku Turystycznego, który będzie organizowany w dniach 24 – 30 lipca 2017 roku. Patronat nad tym wydarzeniem objął Honorowy Konsul Generalny Austrii w Krakowie.