Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com

30-11-2017

DECYDENTKI. PRAWO WYBORU

Decydentki3 (2)

DECYDENTKI. PRAWO WYBORU

Kraków, 08.03-31.03.2018

 

Dom Norymberski w Krakowie zaprasza artystki z Polski, Niemiec i Austrii do wzięcia udziału w  projekcie artystycznym „Decydentki. Prawo wyboru” z okazji 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce, Austrii i w Niemczech.

 

Punktem wyjścia do wystawy są zapisy konstytucyjne państw funkcjonujących
w systemie demokratycznym jednoznacznie informujące, że kobieta i mężczyzna mają
w szczególności równe prawo. Prawa wyborcze kobiet są wynikiem walki wielu pokoleń kobiet, zapoczątkowanej w XVIII przez ruch sufrażystek, działający początkowo w USA
i Wielkiej Brytanii. Ruch ten stopniowo rozszerzał się na inne państwa, co zaowocowało mim. przyznaniem w 1893 roku w Nowej Zelandii kobietom prawa wyborczego.

Pierwszym europejskim państwem, które w 1906 roku wprowadziło prawo wyborcze dla kobiet była Finlandia. W Polsce kobiety uzyskały prawa wyborcze w roku 1918, po interwencji kobiet u Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym samym roku prawo głosu kobietom przyznała też Austria, Niemcy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa i Kirgistan. Zmiana prawa wyborczego na korzyść kobiet w Austrii i niektórych krajach powstałych po rozpadzie monarchii austrowęgierskiej była możliwa dzięki sytuacji społeczno-politycznej, jaka wytworzyła się na tych terenach po zakończeniu 1. Wojny Światowej. Ruch kobiecy
w monarchii habsburskiej skupiał się przede wszystkim w Wiedniu, w Niemczech natomiast takim ośrodkiem był Berlin.

Kuratorki wystawy – Renata Kopyto i Iwona Demko – realizując projekt Decydentki. Prawo wyboru w stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce, Austrii i w Niemczech, chcą zastanowić się, jakich wyborów dokonujemy dzisiaj jako kobiety i czy jesteśmy zadowolone z możliwości, jakie stworzyły nam nasze babki i prababki.

Wystawa Decydentki. Prawo wyboru obejmie pokaz prac artystycznych, akcje, performance, warsztaty, działania edukacyjne, których tematem będzie ogólnorozumiane „prawo do dokonywania wyborów” dotyczących życia osobistego, społecznego i zawodowego kobiet.

 

Do udziału w projekcie zostaną zaproszone artystki z Polski, Austrii, Niemiec i innych krajów. Przestrzenią wystawy będzie Galeria Domu Norymberskiego w Krakowie oraz pomieszczenia znajdujące się w wysiedlonej kamienicy położonej na przeciwko tej instytucji. Wykorzystując okres przed remontem budynku oddamy artystkom na działania twórcze lokale po galerii sztuki, magazynie, sklepach czy mieszkaniach. Chcemy wykorzystać także fasadę kamienicy i przestrzeń uliczną pomiędzy domami do różnego rodzaju akcji, happeningów i działań performatywnych. Do współpracy przy projekcie zostaną zaproszone także stowarzyszenia, fundacje i instytucje zajmujące się działalnością na rzecz praw kobiet
i ich równouprawnienia.

 

Zaproszenie do udziału dostępne tutaj:

Zaproszenie