Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com

26-06-2018

76ta rocznica utworzenia Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz – Bór/Budy

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

25 czerwca br upłynęła 76-ta rocznica utworzenia Karnej Kompanii Kobiet KL Auschwitz – Bór/Budy. W tym dniu przed historycznym budynkiem,  Miejscem Pamięci, w którym  zakwaterowano kobiety – więźniarki przybyłe z obozu KL Auschwitz, odbyły się główne uroczystości upamiętniające, poprzez symboliczne złożenie kwiatów, powstanie podobozu KL Auschwitz Frauenstrafkompanie Bór/Budy, organizowane przez Fundację Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Uroczystości odbyły się z udziałem m.in. Burmistrza Brzeszcz P. Cecyli Ślusarczyk, P. Ewy Pawlusiak – Członka Zarządu Powiatu w Oświęcim, Pani Iwony Gibas – Dyrektora Biura Poselskiego Wicepremier Beaty Szydło, Pani Urszuli Dąbrowskiej – z biura poselskiego Zbigniewa Biernata,  P. Piorta  Śreniawskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Oświęcim, P. Krzysztofa Harmaty Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Oświęcim. Członków korpusu dyplomatycznego w osobach: Konsula Generalnego Francji P. Frédéricka de Touchet, Konsulna Generalnego Niemiec dr Michaela Groβ, Honorowego Konsulna Generalnego Austrii P. Andrzeja Tombińskiego, Wicekonsula Ukrainy P. Vasyla Mykhailiuk, a także Zastępcy Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau P. Anny Skrzypińskiej, P. Zdzisława Jurkowskiego z Instytutu Pamięci Narodowej              z Krakowa, P. Jana Parcera z firmy Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy w Brzeszczach, Ojca Piotra Cubera  z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, Pani  Doroty Burchard Członka Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, Koła Gospodyń Wiejskich Bór, Przedstawiciei ZBOWiD-u z Brzeszcz,  przedstawicieli służb mundurowych oraz mieszkańców Brzeszcz. Warte honorową pełnili harcerze 13 Drużyny Harcerskiej “Widmo”.

Podczas uroczystości P. Iwona Gibas Dyrektor Biura Poselskiego Wicepremier Beaty Szydły, odczytała list skierowany przez Wicepremier Beatę Szydło na  dzisiejszą uroczystość, została również złożona w jej imieniu wiązanka.  Kwiaty pod tablicą pamiątkową zostały również złożone w imieniu Wojewody Małopolskiego – P. Piotra Ćwika.

Jak podają materiały źródłowe powstanie Karnej Kompanii Kobiet wiązało się bezpośrednio z ucieczką 24 czerwca 2042 roku z komanda kobiecego KL Auschwitz polskiej więźniarki Janiny Nowak. Niemcy, by zaostrzyć dyscyplinę, zastosowali odpowiedzialność zbiorową. Wszystkim 200-tu kobietom z jej komanda ogolono głowy, a samo komando przekształcono w karną kompanię i 25 czerwca wraz z 200-stoma Żydówkami różnych narodowości wśród których były, Słowaczki, Rosjanki, Ukrainki, Jugosłowianki, Czeszki oraz Niemki odesłano do nowo utworzonego karnego podobozu w Borze/Budach.

Więźniarki karnego komanda bez względu na pogodę czy porę roku pracowały przy pogłębianiu oraz oczyszczaniu brzegów pobliskich stawów z sitowia oraz tataraku, pracowały w lesie przy wyrębie drzew.  Wykonywały także większość prac rolniczych na okolicznych polach. Ciężkie warunki pracy oraz okrutne traktowanie przez więźniarki funkcyjne dla wielu kończyło się śmiercią. W drugiej połowie sierpnia 1942 r. część komanda kobiet przeniesiono do obozu żeńskiego w KL Birkenau. Po niespełna dwóch miesiącach od utworzenia karnego podobozu było to 137 polskich więźniarek –  tyle zdołało przeżyć z 200  skierowanych kobiet z pierwszego  transportu do karnej kompani w czerwcu.

Ostatecznie w marcu 1943 r. karne komando kobiece zostało  przeniesione do obozu kobiecego w KL Birkenau, a w miejscu Karnej Kompanii Kobiet utworzono podobóz kobiecy KL Auschwitz Frauenlager Bór/Budy.

 

…. JEŚLI  AUSCHWITZ UZNAĆ ZA PIEKŁO, TO BUDY

BYŁY JEGO NAJNIŻSZYM KRĘGIEM ….

     Tak o swoim pobycie w Karnej Kompanii Kobiet wspomina

Zofia Posmysz numer obozowy 7566