Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com

06-06-2018

Uroczyste wręczenie Austriackiego Krzyża Honorowego Nauki i Sztuki Pani Prof. dr hab. Marii Kłańskiej

Prof_Klanska_Austriacki_Krzyz_Zaslugi__24

 

Libraria Collegium Maius, dawna biblioteka uniwersytecka, stała się areną uhonorowania Pani prof. dr hab. Marii Kłańskiej Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki (niem. Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst).

Pani Prof. dr hab. Maria Kłańska, obecnie Kierownik Zakładu Literatury Niemieckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od lat związana jest z Instytutem Filologii Germańskiej rodzimej uczelni. Pani Profesor jest autorką licznych publikacji  i prac naukowych poświęconych literaturze austriackiej  XIX i XX wieku, jak również Galicji, które stanowią najlepsze świadectwo naukowego wkładu w promocję literatury i kultury austriackiej, a wieloletnia praca dydaktyczna Pani Profesor, wykonywana z tak wielką pasją i zamiłowaniem, zaowocowała wykształceniem kolejnych pokoleń polskich germanistów. W swoim przemówieniu Pan dr Werner Almhofer, Ambasador Austrii w Polsce, podkreślił dodatkowo zaangażowanie Pani Profesor w działania promujące kulturę austriacką, realizowane w ramach współpracy z Austriackim Forum Kultury.

Odznaczenie Austriacki Krzyż Honorowy Nauki i Sztuki wręczył Ambasador Austrii w Warszawie, Pan dr Werner Almhofer, a w uroczystości uczestniczył min.  Pan prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ks. prof. dr Józef Bremer, rektor Akademii Ignatianum, Pan prof. dr hab. Jacek Popiel, prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej, Pan prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, Pani prof. dr hab. Elżbieta Górska, dziekan Wydziału Filologicznego, Pani dr hab. Magdalena Sitarz, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UJ oraz  dyrekcja i przedstawiciele Instytutu Filologii Angielskiej UJ, Instytutu Filologii Romańskiej UJ, Instytutu Filologii Klasycznej UJ. Licznie przybyły także koleżanki i koledzy Pani Profesor z Instytutu Filologii Germańskiej.

Uroczystość została zorganizowana przez Konsulat Generalny Austrii w Krakowie przy współpracy z  Uniwersytetem Jagiellońskim.