Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com

03-08-2018

Wizyta w Trzebini

1

Na zaproszenie Pana Grzegorza Żuradzkiego Pełniącego Funkcję Burmistrza Trzebini Pan Konsul Andrzej Tombiński udał się z wizytą do Trzebini.

Głównym punktem wizyty było odwiedzenie Cmentarza Żydowskiego oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy znajdującym się tam odnowionym w tym roku pomniku upamiętniającym pochowanych w tym miejscu 5 żołnierzy austriackich wyznania mojżeszowego poległych jesienią 1914r. Opiekę nad cmentarzem żydowskim sprawuje Pan Andrzej Kostka, Społeczny Opiekun Zabytków.

Warto dodać, że 43 żołnierzy austriackich, którzy zginęli w walkach toczących się w 1914 i 1915 r. pochowano na cmentarzu parafialnym przy ul. Luzara.

W dalszej części wizyty Konsul Andrzej Tombiński wraz z Burmistrzem odwiedzili „Izbę Pamięci” utworzoną w Domu Kultury w Myślachowicach, a także zwiedził wystawy tematyczne w Dworze Zieleniewskich.