Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com


Zakres kompetencji Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie

Sprawy obywatelskie

Konsulat Generalny Austrii w Krakowie wspiera obywateli Austrii przebywających na terenie Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego oraz udziela im pomocy w zakresie spraw bieżących, doraźnych występujących w okresie pobytu w Polsce, m. in. aresztowań i spraw karnych zgłoszonych przez policję, czy ew. pomocy prawnej.

Dla obywateli polskich Konsulat Generalny Austrii w Krakowie jest placówką przedstawicielską tego kraju w zakresie administracyjnym, który obejmuje m.in.:

– poświadczenie zgodności odpisu  dokumentów, względnie  ich  kopii,  z przedłożonym oryginałem.
Konsulat poświadcza zgodność odpisu lub kopii  tylko dokumentów  austriackich  lub innych, przeznaczonych do przedłożenia w urzędach na terenie Austrii.
– uwierzytelnianie podpisów  osób fizycznych  na dokumentach  przeznaczonych do wykorzystania w Austrii lub jeśli wnioskodawcą jest obywatel austriacki lub austriacka osoba prawna (w szczególności firmy, które mają swoją siedzibę w Austrii albo przynajmniej większościowo stanowią własność austriacką).
– potwierdzanie zaświadczeń oraz innych dokumentów wymaganych przez urzędy austriackie (emeryci, renciści, pracownicy przymusowi, członkowie rodzin austriackich, pozostałe uprawnione osoby);
– pomoc informacyjna i interwencyjna

Kultura i turystyka
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie wspiera przedsięwzięcia związane z promocją kultury austriackiej w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem w tym turystyki.
– obejmuje patronatami wydarzenia kulturalne i imprezy turystyczne
– inicjuje imprezy własne (organizacja i współorganizacja)

Gospodarka
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie wspiera współpracę gospodarczą obecnych na rynku polskim inwestorów austriackich z firmami polskimi.

Współpraca uczelni i instytucji
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie wspiera realizację projektów naukowych i edukacyjnych pomiędzy poszczególnymi uczelniami wyższymi, instytucjami i firmami obu państw.

Działalność reprezentacyjna Generalnego Konsula Honorowego
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie reprezentuje Republikę Austrii w trakcie wizyt oficjalnych, spotkań, konferencji, imprez kulturalnych itp.