Witamy na stronie Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie
Zapraszamy do siedziby Konsulatu przy
ul. Armii Krajowej 19/III.p
w godz.10.00-12.00 od poniedziałku do piątku (Mapa...)
Kontakt: tel.: +48 / 12 / 410 56 41; fax: +48 / 12 / 411 15 00
e-mail: office.krakow@konsulataustrii.com

Zakres kompetencji Konsulatu Generalnego Austrii w Krakowie

Sprawy obywatelskie

Konsulat Generalny Austrii w Krakowie wspiera obywateli Austrii którzy przebywają na terenie naszego okręgu konsularnego (województwo małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie) i znaleźli się w sytuacji wymagającej udzielenia im pomocy (min. w przypadku aresztowań i spraw karnych zgłoszonych przez policję, ew. pomocy finansowej).

 

Dodatkowo konsulat udziela informacji i pomocy obywatelom austriackim przebywającym na stałe za granicami Austrii (tzw. Auslandsösterreicher) min. w  kwestii opracowywania wniosków o wydanie paszportu, dowodu osobistego, wniosków poświadczających obywatelstwo, poświadczenie życia, poświadczenie podpisu, wnioskowania o wydanie dokumentów z austriackiego rejestru karnego, składania wniosków o wsparcie finansowe (np. do  Funduszu dla Austriaków (AÖF), wyborów.

 

Dla obywateli polskich Konsulat Generalny Austrii w Krakowie jest placówką przedstawicielską tego kraju w zakresie administracyjnym, który obejmuje m.in.:

– poświadczenie życia wymagane przez austriackie urzędy
– uwierzytelnianie podpisów  osób fizycznych  na dokumentach  przeznaczonych do wykorzystania w Austrii lub jeśli wnioskodawcą jest obywatel austriacki lub austriacka osoba prawna (w szczególności firmy, które mają swoją siedzibę w Austrii albo przynajmniej większościowo stanowią własność austriacką)
– poświadczenie zgodności odpisu dokumentów, względnie ich kopii,  z przedłożonym oryginałem;
Konsulat poświadcza zgodność odpisu lub kopii  tylko dokumentów  austriackich  lub innych, przeznaczonych do przedłożenia w urzędach na terenie okręgu konsularnego

 

Kultura i turystyka
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie wspiera przedsięwzięcia związane z promocją kultury austriackiej w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskim w tym turystyki, w tym:
– obejmuje patronatami wydarzenia kulturalne i imprezy turystyczne
– inicjuje imprezy własne (organizacja i współorganizacja)

Gospodarka
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie wspiera współpracę gospodarczą obecnych na rynku polskim inwestorów austriackich z firmami polskimi.

Współpraca uczelni i instytucji
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie wspiera realizację projektów naukowych i edukacyjnych pomiędzy poszczególnymi uczelniami wyższymi, instytucjami i firmami obu państw.

Działalność reprezentacyjna Honorowego Konsula Generalnego
Konsulat Generalny Austrii w Krakowie reprezentuje Republikę Austrii w trakcie wizyt oficjalnych, spotkań, konferencji, imprez kulturalnych itp.