Szkoła Prawa Austriackiego

 

Szkoła Prawa Austriackiego oferuje studentom oraz absolwentom wydziałów prawa możliwość zapoznania się z austriackim porządkiem prawnym z perspektywy prawnoporównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i wpływu prawa europejskiego na prawo krajowe austriackie i polskie. Zajęcia w Szkole prowadzone są przez profesorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.

 

Zajęcia Szkoły odbywają się w drugim semestrze i składają się z 6 trzydniowych kursów obejmujących następujące zagadnienia: wprowadzenie do poszczególnych dziedzin prawa austriackiego i prawa europejskiego  prawo konstytucyjne, prawo pracy , prawo cywilne, prawo ubezpieczeń i bankowe, prawo konkurencji, prawo handlowe, postępowanie cywilne, prawo upadłościowe, prawa karnego gospodarcze i postępowanie karne. Każdy kurs zakończony jest egzaminem pisemnym.

 

http://www.okspo.wpia.uj.edu.pl/szkola-prawa-austriackiego